Privacybeleid van F1T.nl

F1T neemt de bescherming van uw gegevens uitermate serieus en zal zich ten alle tijde volledig inspannen om uw privacy optimaal te beschermen conform de nieuwe AVG wetgeving die 25 mei 2018 van kracht is. F1T zal passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via trainmij@f1t.nl

 

www.f1t.nl – Privacy beleid conform AVG wetgeving: maandag 30 april, 2018 laatst bijgewerkt

 

F1T,

gevestigd aan Rijksstraatweg 15 9756AA Glimmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Rijksstraatweg 15 / 9756AA Glimmen

Tel 050 56 90 543

Machiel Gabor Welbergen is de Functionaris Gegevensbescherming van F1T Hij/zij is te bereiken via trainmij@f1t.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

F1T verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (postcode en plaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Uw naam en mobiele nummer nadat u als klant persoonlijk heeft aangegeven aan Machiel Gabor Welbergen dat u toegevoegd wilt worden aan de Whatsapp groep van Tai Chi School Bai Long. Dit kan dan alleen als u persoonlijk een appje heeft gestuurd aan Machiel Gabor Welbergen.e Waarna hij u met uw toestemming toevoegd aan de groep. U kunt zich hier ten alle tijde weer uit de groep afmelden en dit is van geen enkele invloed op uw deelname aan de Tai Chi lessen verder, uw privacy staat voorop!

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via trainmij@f1t.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

F1T verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • F1T analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

F1T neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van F1T) tussen zit.

 

F1T gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[WordPress met aanvullende plugins voor online registratie omtrent het aanmelden op cursussen en omtrent de aanvraag van workshops etc. De aanmelding wordt opgeslagen en per e-mail verzonden naar trainmij@f1t.nl Vervolgens worden deze gegevens binnen 24 uur direct uit de online omgeving van wordpress verwijderd om zo uw privacy ten allen tijde optimaal te beschermen. Deze gegevens staan dan alleen nog op een beschermde pc bij mij thuis. Deze is met wachtwoord vergrendeld en waarvan ik alleen het wachtwoord ken. Tevens wordr de ruimte afgesloten als ik niet thuis ben en is daarme eniet meer toegankelijk.

 

Ik maak tevens backups van mijn bedrijfs gegevens  in een aantal veilige https en encrypted cloud omgeving. Ik doe dit in Google Drive en Zoolz. Om nog meer veiligheid voor u in te bouwen heb ik uw gegevens (e-mail en eventueel adres die ik nog heb voor facturatie doeleinden) nog extra encrypted opgeslagen in een 7zip bestand. Waardoor hacking en verlies van eventuele tekst bestanden geen kwaad kan en uw gegevens niet op straat terecht zullen komen!

Kortom uw veiligheid en privacy neem ik zeer serieus en deze probeer ik optimaal te beschermen binnen mijn mogelijkheden en naar mijn inspanning.

Verder maken we gebruik van de Slimstat plugin van wordpress om algemene statistieken bij te houden van u als bezoeker om zo onze diensten meer te kunnen optimaliseren en af te stemmen op u als bezoeker. Daarnaast werken we met Mailchimp en met de mail chimp plugin voor wordpress om zo periodiek nieuwsbrieven aan onze abonnees te kunnen versturen. Dit gebeurd gemiddeld zo om de 12 weken. U dient zich hiervoor eerst in te schrijven. U kunt zich ook altijd weer eenvoudig afmelden middels de unsubscrive link onderaan elke nieuwsbrief. Hierbij worden mailing en nieuwsbrieven altijd verstuurd middels een BCC , tevens verstuur ik e-mail via SSL en online alleen vanuit een veilige HTTPS omgeving.

Mocht u nog verder nog vragen hebben omtrent het gebruik van uw gegevens neem dan contact met mij op via trainmij@f1t.nl. Ik sta u graag persoonlijk te woord met al uw verdere vragen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

F1T bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie

-Persoonsgegevens > Bewaartermijn > 1 volledig cursus-/schooljaar aan het einde van dit jaar worden uw gegevens veilig encrypted opgeslagen in een 7zip  bestand om zo optimale security en privacy aan u te kunnen bieden.

-Personalia > Bewaartermijn > 1 volledig cursus-/schooljaar aan het einde van dit jaar worden uw gegevens veilig encrypted opgeslagen in een 7zip  bestand om zo optimale security en privacy aan u te kunnen bieden.

-Adres > Bewaartermijn >1 volledig cursus-/schooljaar aan het einde van dit jaar worden uw gegevens veilig encrypted opgeslagen in een 7zip  bestand om zo optimale security en privacy aan u te kunnen bieden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

F1T verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

F1T gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Denk hierbij aan het verzamelen van website statistische gegevens.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbveld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Wat is een cookie

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden Sociale Media Websites derden Op deze site zijn knoppen opgenomen om onze artikelen te kunnen promoten en te delen op sociale netwerken zals Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ en vele anderen. De knoppen bevatten codelinks die. Deze code plaatst informatie (een zogenaamde cookie). Leest u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Linkedin en Google+ als u meer over hun privacy en disclaimer wilt weten (deze kan ook regelmatig wijzigen) Zo komt u te weten wat zij met uw persoonsgegevens doen. Indien u vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van F1T, dan kunt u dat doen via de contact knop rechts boven in de website. Of u kunt direct een mail sturen.

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen. www.f1t.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. www.f1t.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden. U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt.

www.f1t.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites. Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers hun eigen websites. Internet Explorer Firefox Safari Heeft u suggesties, klachten, of vragen stuur dan een e-mail naar trainmij@f1t.nl

Leest u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Linkedin en Google+ als u meer over hun privacy en disclaimer wilt weten (deze kan ook regelmatig wijzigen) Zo komt u te weten wat zij met uw penbnrsoonsgegevens doen. Indien u vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van F1T, dan kunt u dat doen via de contact knop rechts boven in de website. Of u kunt direct een e-mail sturen naar trainmij@f1t.nl Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement op elk moment te wijzigen wanneer wij dit wensen aan te passen omdat wij dit nodig achten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door F1T en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar trainmij@f1t.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

F1T wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

F1T neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met mij op via trainmij@f1t.nl

 

Blog & Links naar derden

Daarnaast schrijf ik over mijn werkzaamheden en dingen die ik daarin meemaak, online en offline. De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, is geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van die website. De geplaatste links in onze database betekenen niet dat wij ook achter de inhoud of visie van de websites staan. De inhoud van reacties op berichten op deze site, zijn geheel en al ter verantwoording van de auteurs van de reacties. Een hier geplaatste reactie betekent zeker niet dat ik achter de inhoud van de betreffende reactie sta.

Wij behouden ten allen tijde het recht om reacties te verwijderen van onze website zonder voorafgaand schrijven aan de plaatser. Wij doen dit natuurlijk nooit zomaar en zullen dit alleen doen als er obsceen taalgebruik plaats vindt, discriminatie en andere onzedelijk gedrag en taalgebruik waarvan wij vinden dat dit niet op onze website past! Als je deze website bezoekt ga je ermee akkoord dat er informatie over je bezoek wordt vastgelegd. Wij zullen nooit e-mail adressen of andere ontvangen informatie van je gebruiken voor spam of marketing doeleinden zonder voorafgaande toestemming! Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

 

Nieuwsbrief

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van mijn periodieke nieuwsbrief kan F1T geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door F1t aangeboden content die afkomstig is van derden in de nieuwsbrief. U kunt zich ten alle tijde aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

 

De Wijzigingen zullen direct gepubliceerd worden op deze pagina. (laatst gewijzigd op 30/04/2018)