Pilot freerunning sportdorp Glimmen

By Machiel 0 Comments

 17 september openles freerunning / 24 september start eerste les

In Quintusschool Glimmenseptember zal ik naar aanleiding van een interesse peiling  die door het huis voor de sport Groningen  is uitgevoerd naar aanleiding van een enqueteonder de inwoners van Glimmen  een kennismakingsles freerunning verzorgen voor de groepen 6, 7 en 8 voor de Quintesschool in Glimmen

Sportvereniging Glimmen
Sportvereniging Glimmen

Daarna starten er pilot lessen die tot aan de kerstvakantie lopen. Bij voldoende animo wordt dit een vast lesuur binnen het aanbod van de sportvereniging Glimmen. Het zal een activiteit zijn voor kinderen van groep 6 tm 8. De les is dan iedere donderdag middag van 15:30 – 16:30 in Gymzaal de Groenenberg met uitzondering van de schoolvakanties, omdat dan de gymzaal gesloten is.

Op donderdag 17 september is er tevens een openles van 15:30 – 16:30.  De eerste officiele les is op 24 september en de laatste les in de pilot is op 17 december, de laatste lesweek voor de kerstvakantie.

Voor  vragen of als je meer informatie wilt kun je een e-mail sturen naar trainmij@f1t.nl

 

 

Leave A Comment