Gebruikersvoorwaarden F1T.Bilbio & F1T.Video`s

Als je vragen hebt over bepaalde oefeningen dan kun je die via het reactie formulier onder aan elke stellen.  Of je kunt je vraag in onze Whatsapp groep stellen, of natuurlijk vooraf of tijdens een les.Lees de F1T Leveringsvoorwaarden en de Privacy Disclaimer eerst goed door voordat je begint met lezen en oefenen. De PDF lesbrieven en documenten dienen als didactisch ondersteunend leermiddel van de F1T lessen & diensten

 

Heeft u vragen neem dan gerust contact op  tel 050 56 90 543 of per email tranmij@f1t.nl

Let op  “Je mag de  lesbrieven voor eigen privé gebruik als didactisch ondersteunend trainingsmateriaal vrij gebruiken. Maar ze mogen niet online verspreidt of vermenigvuldigd worden op wat voor manier dan ook” 

 

Intellectuele eigendomsrechten

U gaat ermee akkoord dat alle video’s, communicatie, foto’s, tekst, afbeeldingen  en ander materiaal en aanbod op deze website (samen aangeduid als “inhoud”) worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele rechten van nationale en internationale wetten, verdragen en / of overeenkomsten. Alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze website behoren toe aan F1T , ingeschreven bij de Kvk onder nummer 60645768

U stemt ermee toe in niet te kopiëren, wijzigen, downloaden, (her) te sturen, tonen, te verspreiden, te gebruiken, te reproduceren, (sub)licenseren, te publiceren, te wijzigen, te verkopen of anderszins enige inhoud van deze website met het oog op de wederverkoop, herverdeling delen of enig ander commercieel doel zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

 

Gebruik van de F1T PDF Lesbrieven & Documenten

De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor persoonlijk en individueel gebruik en voor educatieve en opleidingsdoeleinden. Deelname is op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico. Je kunt de oefeningen het beste buiten doen in de fitness lucht, als je besluit binnen te oefenen zorg dan dat je in een omgeving staat met voldoende licht en met voldoende bewegings- ruimte. Draag comfortabele kleding waarin je vrij kunt bewegen.

Als u zich duizelig voelt, “licht in het hoofd” of op welke wijze dan niet op hun gemak voelen, stop dan onmiddellijk met oefenen en raadpleeg een arts. U bent verantwoordelijk voor uw eigen fysieke conditie. Oefen binnen je eigen grenzen. Forceer niets en bij twijfel schakel deskundig advies  in en / of  vraag ondersteuning bij twijfel.

U moet een goede “warming up” van te voren doen voordat je met de trainingsvormen begint, ook een rustige cooling down middels bijvoorbeeld Qi Gong oefeningen adviseer aan het eind als u klaar bent is raadzaam. Onvoldoende warming up en cooling down, waaronder rekoefeningen kan leiden tot fysieke schade. U wordt uitdrukkelijk niet geadviseerd om alcohol of drugs te gebruiken vóór, tijdens en na het oefenen. Eet geen zware maaltijd vlak voor het beoefenen. Zorg ervoor dat u voldoende water te drinken  heeft voor, tijdens en na het oefenen.

Ik adviseer je om niet te oefenen zonder enige ervaring of coaching. Ik bied geen medisch advies en u bent zelf verantwoordelijk voor het zien van een arts voordat u begint te oefenen. F1T aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade dan ook als gevolg van het gebruik van deze website.

 

Links naar publiek domein & opensource Boeken & Documenten

Deze website bevat links naar andere websites en artikelen in pdf formaat en andere formaten die eigendom zijn van derden. De inhoud van dergelijke derden en de inhoud op die web sites staan niet onder onze controle, en we nemen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de informatie of inhoud daarvan. Links naar dergelijke derden websites worden niet beschouwd als een goedkeuring van de derden website door F1T en/of het promoten van eventuele producten en/of diensten, aangeboden of verkocht op de site van derden, noch dat deze sites vrij zijn van computervirussen en/of andere zaken van destructieve aard. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inzameling of het gebruik van persoonsgegevens door een site van derden. Daarnaast aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van advertenties van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, van welke aard dan ook (directe, indirecte, gevolg of andere) die voortvloeien uit de koopovereenkomst, onrechtmatig gebruik of anderszins als gevolg van het gebruik van en/of door (of onmogelijkheid te gebruiken van) deze website, of uit uw gebruik van en/of door (of het niet gebruiken van) de informatie op deze site.